08 Maja 2017 13:45

“Kolory morza” to tytuł wystawy foto­gra­fii Sła­wo­mira Szu­mow­skiego, którą można oglą­dać w Klu­bie Czy­tel­nika MBP do końca marca. 5 maja odbył się wer­ni­saż z auto­rem zdjęć. Więk­szość z nas kolory morza koja­rzy głów­nie z pięk­nym błę­ki­tem ską­pa­nym w let­nim słońcu. Jedak kolory morza to znacz­nie szer­sza paleta barw.

DSCF8513DSCF8498DSCF8501 DSCF8510DSCF8521DSCF8540DSCF8548DSCF8552DSCF8554