Adres i kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Janusza Korczaka

ul. Szcze­ciń­ska 5, 77–300 Człu­chów
Tele­fon: 59−834−11−16, 59−834−11−17
e-mail: bibliotekaczl@wp.pl

bibliotekawczluchowie.pl
Dyrek­cja: Maria Dąbrowska

Filia nr 1

Os. Mło­dych 7, 77–300 Człu­chów
e-mail: filia@bibliotekawczluchowie.pl
tele­fon:  59 72 68 015

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży

ponie­dzia­łek – pią­tek: 11.00 – 18.00, sobota: 11.00 – 15.00
Opieka: Irena Kłopotek-Główczewska i Anna Wan­toch Rekow­ska
Kon­takt: 59−834−11−16

Wypożyczalnia dla Dorosłych

ponie­dzia­łek – pią­tek: 11.00 – 18.00, sobota: 11.00 – 15.00
Opieka: Anna Lisek, Aneta Dziewiałtowska-Gintowt,
Kon­takt: 59−834−11−17

Czytelnia Naukowa

ponie­dzia­łek – pią­tek: 11.00−18.00
Opieka: Teresa Lewiń­ska i Ewa Meger
Kon­takt: 59−834−11−17

Czytelnia Internetowa

ponie­dzia­łek – pią­tek 8.00 – 18.00, sobota: 08.00 – 15.00
Opieka: Karo­lina Bara­now­ska, Monika Knop, Andrzej Szaj­kow­ski
Kon­takt: 59−834−11−16

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

ponie­dzia­łek – pią­tek: 07.30 – 15.30
Opieka: Maria Dąbrow­ska i Ewa Meger
Kon­takt: 59−834−11−16

Dział Komputerowy

ponie­dzia­łek – pią­tek: 07.30 – 15.30
Opieka: Andrzej Szajkowski

Filia nr 1 na Os. Młodych 7

ponie­dzia­łek – pią­tek: (ŚRODY NIECZYNNE): 11.00 – 18.00
Opieka: Kata­rzyna Para­dow­ska
Kon­takt: 59−72−68−015