10 Czerwca 2017 12:17

2 czerwca odbyło się otwar­cie wystawy foto­gra­fii Renaty Laskow­skiej. To już kolejne zdję­cia Pani Renaty pre­zen­to­wane w naszej biblio­tece. Pani Renata z wykształ­ce­nia jestem ana­li­ty­kiem medycz­nym. Pra­cuję w szpi­tal­nym labo­ra­to­rium w Człu­cho­wie. W wol­nej chwili lubię przy­glą­dać się przy­ro­dzie i utrwa­lać ją na foto­gra­fii.  Foto­gra­fią zaj­muję się ama­tor­sko od 2008 roku.

Zapra­szamy do obej­rze­nia wystawy do Czy­telni Naukowej.

DSCF8771cDSCF8762dDSCF8767DSCF8768DSCF8781bDSCF8778