10 Maja 2017 9:40

17 maja zapra­szamy na spo­tka­nie z Argy­mi­rem Iwic­kim auto­rem książki “Burek na śnia­da­nie” Ser­bia dla kone­se­rów. Cze­kamy na Was o godz. 17:00 w Klu­bie Czytelnika.

SERBIA - PLAKAT